Skip to Content

Umsóknarfrestur til hönnunarsjóðs Auroru.

Næsta úthlutun úr hönnunarsjóði Auroru verður í mars 2011. Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 15. febrúar.

Hönnunarsjóður Auroru hefur að markmiði að skjóta styrkum stoðum undir íslenska hönnun með því að veita hönnuðum og arkitektum fjárhagslega aðstoð. Nánari upplýsingar um úthlutaða styrki og leiðbeiningar vegna umsókna er að finna á www.honnunarsjodur.is. Umsóknir og fyrirspurnir sendist á info@honnunarsjodur.is. Seinni úthlutun úr sjóðnum fyrir árið 2011 verður á haustmánuðum. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Hönnunarsjóður Auroru er opinn öllum hönnuðum og arkitektum. Ekki er notast við hefðbundin umsóknareyðublöð, en umsóknir skulu innihalda yfirlit yfir verkefnið, markmið þess og framtíðarsýn og grófa fjárhagsáætlun. Verkefnið skal auk þess hafa skilgreint upphaf og endi. Ekki er veittur styrkur til fjármögnunar á framleiðslu.

Hönnunarsjóðurinn hefur leitast við að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn og hefur mótað sér þá stefnu að fylgja eftir völdum verkefnum þannig að sá árangur sem viðkomandi hönnuður stefnir að megi nást. Þannig hafa nokkrir aðilar ítrekað hlotið styrki úr sjóðnum.

Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um allar úthlutanir með framkvæmdastjóra, en sérstakt fagráð fólks úr hönnunargeiranum og viðskiptalífinu er stjórn og framkvæmdastjóra til ráðgjafar eftir því sem þurfa þykir.

Framkvæmdastjóri veitir góðfúslega allar frekari upplýsingar og aðstoð við umsóknir. Allar umsóknir eru geymdar, en eldri umsóknir óskast endurnýjaðar ef ætlunin er að sækja um aftur. Mælst er til þess að umsóknir séu sendar bæði rafrænt og útprentaðar ásamt sýnishornum eftir því sem tilefni er til:

hlin@honnunarsjodur.is